Memòria Esquerra.cat · Logo
 
 
Biografia
Bibliografia
Inicial
Biografia
Maria Dolors Bargalló i Serra
Barcelona, 31 d'agost de 1902
Mèxic DF, 2 d'agost de 1980

Propagandista i política

Filla única de Josep Bargalló i Creus, de Gelida, i de Dolors Serra i Basas, de Vilamacolum.

Estudià a l'Institut de la Dona que Treballa. Treballà de modista i professora de confecció a la Unión Industrial Algodonera durant vuit anys i set més com a funcionaria pública a l'Ajuntament de Barcelona.

Des de jove se significà políticament al costat d'Estat Català. Militant d'Esquerra Republicana de Catalunya des de la fundació, en fou la seva més destacada oradora i important propagandista. Així, fou una assídua articulista de diferents publicacions com els diaris La Humanitat i L'Opinió i d'altres com Foment, Fornal i Companya, en els quals combaté la desigualtat social entre homes i dones i lluità per l'obtenció del sufragi femení. També va participar a Ràdio Associació de Catalunya amb un programa sobre la dona i la història, i a Ràdio Barcelona amb un altre d'orientació política femenina.

El 1931 participà activament en l'organització de la recollida de signatures pel plebiscit sobre l'Estatut. El 1932 fou elegida secretària del Comitè Central del Front Únic Femení Esquerrista de Catalunya. Tingué una intensa participació en congressos mundials femenins contra la guerra i el feixisme (1934-1938).

Durant la Guerra Civil, el novembre de 1937, fou escollida presidenta de la Unió de Dones de Catalunya en el marc del Primer Congrés Nacional de la Dona. Fou membre de la Comissió d'Auxili Femení del Ministeri de Defensa Nacional al costat de Dolores Ibárruri «la Pasionaria» i membre, també, del Comissariat de Refugiats de la Generalitat. Fou representant del Socors Roig a Catalunya i directora del Correccional de nenes menors Enric Fontbernat.

Un cop finalitzada la Guerra Civil s'exilià a França passant per Portbou el 10 de febrer de 1939. Visqué primer a Perpinyà i més tard a Dammarie-lès-Lys fins que l'11 de juny salpà de Bordeus amb l'Ipanema, amb la seva mare ja vídua, arribant el 7 de juliol a Veracruz.

A Mèxic DF treballà primer com a mecanògrafa de la fàbrica de teixits La Alpina i després fou treballadora de la fàbrica de filats La Hormiga. També es guanyà la vida com a agent de vendes. Va viure i treballar algun temps a Puebla.

El 1950 va rebre la nacionalitat mexicana.

En la seva vessant periodística, a partir de 1945, en tant que membre de l'Orfeó Català, es féu responsable del programa radiofònic «L'Hora Catalana» a l'emissora XEAI —primer com a Radio Amistad i després com a Radio Horizontes—, i fins al 1962 a l'emissora XESM. El 1953 formà part del secretariat de la comissió organitzadora de la Conferència Nacional Catalana que tingué lloc a Mèxic DF.

El 1959 l'Orfeó Català li reté un sopar d'homenatge, en reconeixement de la seva llarga trajectòria i dedicació política i cultural.Autoria: JVS


Descarregar biografia en PDF


        © Fundació Josep Irla, 2018 · Avís legal