Memòria Esquerra.cat · Logo
 
 
Biografia
Bibliografia
Inicial
Biografia
Josep Bordas de la Cuesta
Eivissa, 7 de juny de 1877
Mèxic DF, 13 d'abril de 1943

Alcalde i diputat

Fill del dramaturg Ramon Bordas i Estragués (Castelló d'Empúries, 1837) i de l'eivissenca Trinitat de la Cuesta i Palau. El matrimoni va tenir tres fills: Josep, Maria dels Àngels i Maria Dolors.

Va néixer a Eivissa, on el seu pare exercia de professor d'ensenyament secundari. Al 1879 la família retornà a Castelló d'Empúries.
El 1903 vivia a Barcelona on fou un dels fundadors del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria, el qual presidí entre el 1905 i el 1908. Pocs anys després marxà a Alemanya d'on retornà a Castelló d'Empúries, el 1917.

A principis del 1922 és escollit alcalde de Castelló d'Empúries encapçalant la candidatura nacionalista Centre Català, amb el suport d'una gran majoria dels castellonins, i de les institucions cíviques, religioses i recreatives. En aquesta mateixa època començà a militar a Estat Català.

L'oposició el culpà de malversació de diners públics i fou destituït acusat de desfalc. Al cap de quatre mesos s'arxivà la causa. Al capdavant dels seus regidors tornà a prendre possessió dels seus càrrecs, celebrant-ho amb una gran festa que congregà a diputats de la Mancomunitat de Catalunya i els principals corresponsals de la premsa de l'època.

La Dictadura de Primo de Rivera l'obligà a fugir a l'exili. El 1926 participà en el moviment insurreccional de Prats de Molló com a lloctinent polític de Francesc Macià i per aquest fet seria jutjat a París. Quan retornà a Catalunya fou un dels fundadors d'Esquerra Republicana de Catalunya, i fou de nou alcalde de Castelló d'Empúries entre el (1931-1934 i 1936).

El 1931 fou elegit diputat d'Esquerra per la província de Barcelona a les Corts Constituents.

Arran de la seva participació en els Fets del Sis d'Octubre de 1934 a l'Alt Empordà fou empresonat a Figueres. El febrer de 1936, amb el triomf del Front d'Esquerres a les eleccions legislatives, fou alliberat enmig del clam popular i retornà a l'alcaldia.

El 1939, a la fi de la Guerra Civil, s'exilià a França, fins que el 14 d'abril de 1942 embarcà a Marsella al Maréchal Lyautey rumb a Casablanca, fent escala a Orà. I des de Casablanca a bord del Nyassa arribà a Veracruz el 22 de maig.

Va morir un any després en unes condicions econòmiques força precàries.Autoria: JRV / JVS


Descarregar biografia en PDF


        © Fundació Josep Irla, 2018 · Avís legal