Memòria Esquerra.cat · Logo
 
 
Biografia
Obra pròpia
Inicial
Biografia
Josep Quero i Molares
Barcelona, 18 de març de 1905
Sant Pere de Ribes, 12 d'octubre de 1987

Jurista i polític

Llicenciat en Dret l'any 1927 a Barcelona, i amb una vastíssima formació com a jurista que completà amb sengles estades a Roma, Berlin i La Haia, fou catedràtic de Dret internacional a les universitats de Barcelona i de Sevilla. També fou professor de problemes socials contemporanis a l'Escola d'Estudis Socials. L'any 1936 fou rector accidental de la Universitat de Barcelona. Esclatada la Guerra civil, va patir la depuració de la universitat de Sevilla on fou sancionat i per tant apartat del magisteri docent per part del règim franquista.Col.laborà a diverses revistes jurídiques com La Ley i Ius de Buesnos Aires, la Revista de la Facultad de Derecho de Mèxic, així com a Cuadernos de cultura iberoamericana de San José Costa Rica, i Revista Interamericana de Bibliografía; així com a Quaderns de Perpinyà, i La Nostra Revista de Mèxic, i s'especialitzà entre d'altres qüestions en temes de justícia internacional.

Secretari tècnic de la comissió jurídica assessora del govern de la Generalitat el 1932. Un any més tard era nomenat vocal suplent de la comissió mixta de la Generalitat per a l'establiment de l'Estatut d'autonomia. El juliol de 1936 era membre de la comissió mixta de traspassos entre la Generalitat i el Govern de la República. Participà en les deliberacions del Primer Congrés jurídic català celebrat a Barcelona el maig de 1936. Fou nomenat conseller de Justícia al nou gabinet català format l'agost de 1936 i, amb posterioritat, seria designat sots-secretari d'afers estrangers de la República el 1938.

S'exilià a París el 1939 on visqué fins al 1953. Aleshores es traslladà a Washington fins el 1968. Retornà a Ginebra fins que l'any 1978 s'establí definitivament a Catalunya. A Ginebra fou cap del Servei de Traduccions de l'Organització Mundial de la Salut, i dins d'aquest organisme s'incorporà a l'Oficina Sanitària Panamericana. Fou assesor del servei francès de protecció dels refugiats i apàtrides. Participà activament en diferents congressos de juristes demòcrates celebrats a diferents ciutats europees entre 1946 i 1950, i en la conformació d'una federació espanyola permanent dins el marc de l'"Association Internationale de Juristes Démocrates". Redactàs un dictamen anònim que qüestionava l'elecció de Jospe Tarradellas com a president de la Generalitat a l'exili.

Formà part de la "Unión de Profesores Universitarios Españoles" adscrita a l'Ateneu espanyol de Mèxic.Autoria: GRC


Descarregar biografia en PDF


        © Fundació Josep Irla, 2018 · Avís legal