Memòria Esquerra.cat · Logo
 
 
Biografia
Inicial
Biografia
Francesc Aguirre i Torres
Portbou, 4 de febrer de 1886
Mèxic DF, 21 de febrer de 1968

Periodista

Fill de Angel Aguirre Santamaria i de Maria Torres i Cavero.

Militant d'Acción Republicana, el partit de Manuel Azaña.

Fou redactor dels diaris El Sol, La Lucha i La Publicidad. El 1936 fou sotsdirector del diari El Día Gráfico i el 1937 en fou nomenat director. També dirigí el diari La Noche. Fou cap de premsa del Ministeri d'Estat a càrrec de Julio Álvarez del Vayo i va representar a Mèxic a l'agència de notícies Febus, de Barcelona.

S'exilià a França amb el seu fill Francesc, instal·lant-se a redòs de la Residència dels Intel·lectuals Catalans de Montpeller. El 14 d'abril de 1942 embarcaren a Marsella al Maréchal Lyautey rumb a Casablanca, fent escala a Orà. I des de Casablanca a bord del Nyassa arribaren a Veracruz el 22 de maig.

A Mèxic DF fou el secretari particular de la gerència de l'empresa Veladoras.

El novembre de 1946 fou elegit com a un dels vocals de la Junta Directiva de la Unió de Periodistes de Catalunya de Mèxic, que editaren un Butlletí.

Fou director de l'edició mexicana de La Humanitat (1959-1961 i 1965).Autoria: JVS


Descarregar biografia en PDF


        © Fundació Josep Irla, 2019 · Avís legal